1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Informacja dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

          W dniu 11 kwietnia o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Jadów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 16 lutego 2012r. Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów Nr 8/2012. zgodnie z zarządzeniem termin na składanie ofert był od 27 lutego 2012r. do 18 marca 2012r.

        Do urzędu wpłynęło w terminie 8 ofert zgodnie z załączonym do protokołu zestawieniem. Wszystkie oferty spełniają warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie. Na realizację zadań publicznychw budżecie Gminy Jadów na rok 2012 przeznaczono kwotę 15.000,00 zł.
          Komisja Konkursowa do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na 2012 rok została powołana Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 6 kwietnia 2012r. w następującym składzie :

  1. Robert Denis – Przewodniczący
  2. Justyna Winnicka – Zastępca Przewodniczącego
  3. Justyna Gąska – Członek
  4. Piotr Rudnik – Członek – przedstawiciel GKS SKF „Korona Jadów”
  5. Mirosław Rojek – Członek – przedstawiciel OSP Myszadła
  6. Wiesław Tylus – Członek – przedstawiciel OSP Jadów
  7. Mieczysław Krysik – Członek – przedstawiciel OSP Wólka Sulejowska

          Po przejrzeniu ofert Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonym ofertom oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotację w następującej wysokości(Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku) :

L.p. Nazwa organizacji / osoby prawnej Nazwa zadania Tytuł zadania Przyznana  kwota
1. Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Spokojna Jesień” w Urlach
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Pomoc społeczna – zapewnienie posiłku emerytom i rencistom 3.000,00
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Muzyka kameralna w Urlach 3.000,00
3. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Teatr w Urlach 2.000,00
4. Stowarzyszenie Rozwoju Urli i okolic Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Warsztaty poetycko teatralne poezji patriotycznej Strachów sierpień 2012r. 2.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów I Powiatowy konkurs wiedzy o sporcie dla uczniów szkół podstawowych 1.000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym w Urlach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów I Międzygminny turniej gier i zabaw dla dzieci 1.000,00
7. Parafialny Klub Sportowy „Liwiec” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów Zdrowo i aktywnie
(zakup wyposażenia)
1.000,00
8. Stowarzyszenie Miłośników Urli Upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach Stroje dla artystów amatorów 2.000,00
Załączniki :