1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Konsultacje ws. Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.


OGŁOSZENIE  O  KONSULTACJACH

Wójt Gminy Jadów zaprasza przedstawicieli organizacjipozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na konsultacje.

  1. Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie składania pisemnych wniosków z uwagami przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Jadów, na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 54/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 30 października 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji…
  3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 06.11.2012r., natomiast termin zakończenia konsultacji  - 13.11.2012r.
  4. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Urząd Gminy Jadów – wnioski należy składać na sekretariacie.
  5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor ds. kadr i promocji – Pani Justyna Winnicka.

  Wójt Gminy Jadów
/-/ Dariusz Kokoszka