1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

INFORMACJA nt. UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2012 ROKU DLA SPÓŁKI WODNEJ W JADOWIE Z BUDŻETU POWIATU

Powiat Wołomiński na podstawie Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu z dnia 30.08.2012r. udzielił dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie powiatu na realizację prac związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Spółka Wodna w Jadowie otrzymała wsparcie finansowe w ramach tej dotacji celowej. Za pozyskane środki zostały zrealizowane następujące zadania :

  • Odmulenie rowów na działkach prywatnych o łącznej długości 3078 mb, w tym w msc. Adampol 250 m, Dębe Duże 600 m, Wyglądały 850 m, Wujówka 1378 m.
  • Remont przepustów- dokonano remontu 9 przepustów w tych miejscowościach w związku z prowadzonymi pracami w zakresie odmulenia rowów.

Łączna wartość wykorzystanych środków z dotacji celowej to kwota 39 900 zł.

Spółka jest zobowiązana zgodnie z przyjętym trybem postępowania i sposobem rozliczenia udzielonej dotacji na ww. zadania do złożenia sprawozdania wraz z rozliczeniem finansowym do 31 grudnia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu SW w Jadowie
Aleksander Kur