1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Informacja z naboru ofert konkursowych

11 marca br. zakończył się nabór ofert konkursowych składanych przez organizacje pozarządowe i oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Urzędu Gminy Jadów wpłynęło 10 ofert konkursowych, tj. 4 oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz 6 ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota wnioskowana przez organizacje pozarządowe wynosi 35.850,00 zł., w budżecie Gminy Jadów kwota przewidziana na dofinansowanie ww. zadań wynosi 23.474,00 zł.

27 marca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Jadów, która będzie miała za zadanie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie, po czym Wójt Gminy Jadów dokona rozstrzygnięcia konkursu.

Justyna Winnicka