1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Konsultacje społeczne ws. programu współpracy na 2014r.

Jadów, dnia 15 października 2013r.

OGŁOSZENIE  O  KONSULTACJACH

Wójt Gminy Jadów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na konsultacje.

  1. Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie składania pisemnych wniosków z uwagami przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Jadów, na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Jadów z dnia 15 października 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
  3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 21.10.2013r., natomiast termin zakończenia konsultacji  - 31.10.2013r.
  4. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Urząd Gminy Jadów – wnioski należy składać w sekretariacie.
  5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor ds. kadr i promocji – Pani Justyna Winnicka.

   Wójt Gminy Jadów
   /-/ Dariusz Kokoszka

  • Zarządzenie Wójta Gminy Jadów - czytaj
  • Formularz konsultacyjny - czytaj
  • Projekt programu współpracy na 2014r. - czytaj