1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Spotkanie z kupcami ws. targowiska

W dniu dzisiejszym (18.12.2013r.) odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Jadów w osobie wójta Dariusza Kokoszki, Sekretarza Roberta Denisa i inspektora Ewy Kalinowskiej z kupcami w sprawie targowiska w Jadowie.

Na wstępie wójt Dariusz Kokoszka przedstawił założenia projektu unijnego, w ramach którego wykonano inwestycję „Mój Rynek”. Gmina Jadów otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji ze środków PROW w wysokości prawie miliona złotych, zaś ponad 800 tys. zł gmina dołożyła jako wkład własny.W ramach inwestycji wykonano 128 stanowisk zadaszonych, 36 niezadaszonych oraz obszar zieleni z przeznaczeniem pod handel (północna część targowiska). Zgodnie z wymogami projektu 51% stanowisk ma być przeznaczona do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.
 
Targowisko podzielone jest na następujące sektory :

  • A i B – stanowiska przeznaczone do sprzedaży odzieży, obuwia oraz innych towarów tekstylnych i przemysłowych,
  • C i D – do sprzedaży produktów rolno-spożywczych,
  • E -  przeznaczony do sprzedaży pozostałych artykułów.

Propozycję sposobu rezerwacji miejsc w poszczególnych sektorach, organizację ruchu omówił kupcom dokładnie sekretarz gminy Robert Denis. Wnioski o rezerwację miejsc będą dostępne i dostarczone kupcom 8 stycznia 2014r. Na spotkaniu poruszana była również propozycja wysokości cen za rezerwację oraz miejsce do handlu.
 
Po omówieniu założeń ze strony urzędu co do funkcjonowania zmodernizowanego targowiska, głos oddano kupcom, którzy zadawali pytania i przedstawiali swoje propozycje.
 
Zmiany w organizacji targowiska wejdą w życie od lutego 2014r.