1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Jadów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami w 2014r. dotyczy realizacji zadań priorytetowych obejmujących:
z zakresu Kultury:
 1. wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
 2. wspieranie edukacji kulturalnej,
 3. wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez historię i kulturę,
 4. wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Gminy,
 5. upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach,
 6. upowszechnianie twórczości teatralnej;
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 1. promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych,
 3. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
 4. promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów łączących pokolenia.

Na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Jadów na rok 2014 przeznaczono kwotę 23.400,00 zł. (tj. 9.000,00 na sport i 14.400,00 na kulturę).
Oferty należy składać w terminie od 18 lutego 2014r. do dnia 7 marca 2014r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Jadów lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu.
Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie internetowej Gminy Jadów www.jadow.az.pl w zakładce Konsultacje/NGO oraz na www.bip.jadow.az.pl

Do pobrania :