1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Jadów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.

  • Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami w 2014r. dotyczy realizacji zadań priorytetowych obejmujących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1)  promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
2)  organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych,
3)  szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
4)  promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów łączących pokolenia.

  • Na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Jadów na rok 2014 przeznaczono kwotę 12.807,00 zł.
  • Oferty należy składać w terminie od 16 lipca 2014r. do dnia 8 sierpnia 2014r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Jadów lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie internetowej Gminy Jadów www.jadow.az.pl w zakładce Konsultacje/NGO oraz na www.bip.jadow.az.pl