1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu wczorajszym tj.  27.01.2016r. odbyło się z Urzędzie Gminy Jadów spotkanie władz gminy tj. Wójta Gminy Dariusza Kokoszki i Sekretarza Gminy Sławomira Miąskiewicza z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych, Justyna Winnicka, która odpowiada za współpracę z NGO oraz Dyrektor GOK Halina Filemonowicz.

Tematem spotkania były planowane przez organizacje zadania na 2016r. i oczekiwania zarówno ze stron organizacji jak i samorządu.

Drugim ważnym punktem spotkania były konsultacje ws. rewitalizacji, w związku z potrzebą rewitalizacji  terenów w Gminie Jadów. W trakcie dyskusji wypłynęła propozycja, aby rewitalizacją objąć tereny miejscowości Urle, Borzymy i Starowola. Mieszkańcy widzą potrzebę poprawy warunków na tych obszarach, ponieważ występują tam duże zjawiska kryzysowe, a mianowicie : wysokie bezrobocie, niedostateczny poziom infrastruktury sprzyjającej rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i niski poziom bezpieczeństwa. Dużą szansa rozwoju jest położenie tych obszarów nad rzeką Liwiec, w związku z czym są dobre warunki do rozwoju gospodarki opartej na turystyce.