1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Spotkania konsultacyjne w sprawie Rewitalizacji

W dniu wczorajszym tj. 12 października 2016r. odbyły się dwa spotkania konsultacyjne w miejscowościach Starowola i Urle z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.

Spotkania rozpoczęły się powitaniem przez Pana Wójta Dariusza Kokoszkę wszystkich przybyłych oraz krótkim wprowadzeniem w temat rewitalizacji.

Następnie przedstawiciel firmy i ekspert zewnętrzny przedstawili diagnozę opracowaną na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców oraz mierników opracowanych przez pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych jednostek.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Pana Wójta Dariusza Kokoszkę propozycji mapy obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jadów, po czym mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat mapy oraz swoje oczekiwania co do dalszego rozwoju przybliżonych terenów.

Zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczoną na stronie internetowej jadow.az.pl diagnozą i zgłaszanie swoich uwag na załączonym formularzu do dnia 21 października 2016r.

Zapraszamy Państwa również na pozostałe dwa spotkania konsultacyjne, które odbędą się dnia 19 października 2016r. o godzinie 1600 w Bibliotece w Sulejowie oraz o godzinie 1900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie.

K. Ostrowska