1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie Rewitalizacji za nami

W dniu wczorajszym tj. 19 października 2016r. odbyły się dwa kolejne spotkania konsultacyjne w miejscowościach Sulejów i Jadów z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.

Spotkania rozpoczęły się powitaniem wszystkich przybyłych oraz krótkim wprowadzeniem w temat rewitalizacji.

Podczas spotkań przedstawiciel firmy przedstawił ponadto diagnozę opracowaną na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców oraz mierników opracowanych przez pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych jednostek.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie propozycji mapy obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jadów.

Ważnym punktem spotkań było wyrażanie opinii i zgłaszanie propozycji przez Mieszkańców, które zostaną przeanalizowane przez specjalistów.

Przypominamy, że do dnia 21 października 2016r. zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Jadów diagnoza. Zachęcamy do zgłaszanie swoich uwag na formularzu, który znajduje się na stronie www.jadow.az.pl w zakładce REWITALIZACJA.