1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017

W dniu 31 marca 2017r. Wójt Gminy Jadów Zarządzeniem Nr 13/2017 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs ogłoszony został 8 lutego 2017r. Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów Nr 4/2017. Zgodnie z Zarządzeniem termin na składanie ofert był od 16 lutego 2017r. do 10 marca 2017r. Do urzędu wpłynęło w terminie 9 ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie … czytaj więcej