1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Charakterystyka gminy

Gmina Jadów położona jest w południowo-wschodniej części Równiny Wołomińskiej, nad rzeką Liwiec i Osownicą. Obszar ten pokryty był licznymi lasami, dlatego też możemy spotkać się z określeniem tej ziemi: Puszcza Sulejowska, Puszcza Kamieniecka lub Jadowska.

Gmina ma charakter rolniczy i graniczy z gminami rolniczymi przynależnymi do powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego.
  • od zachodu graniczy z gminą Tłuszcz (powiat wołomiński) oraz z gminą Zabrodzie (powiat wyszkowski),
  • od wschodu graniczy z miastem i gminą Łochów, gminą Korytnica (powiat węgrowski),
  • od południa z gminą Strachówka (powiat wołomiński),
  • od północy z gminą Wyszków (powiat wyszkowski).


Największą miejscowością w gminie jest Jadów będący siedzibą władz gminy, a także większości lokalnych instytucji. Tutaj znajduje się najwięcej placówek handlowych i usługowych oraz jednostek gospodarczych. W skład gminy wchodzi 28 sołectw. Z uwagi na stosunkowo czyste rzeki, sosnowe lasy, które zajmują ok. 28,7% gmina jest szczególnie atrakcyjna pod względem turystycznym. Powierzchnia gminy wynosi ok. 11 678 ha, przy czym struktura użytkowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha %
tereny zainwestowane 398 3,4%
tereny rolnicze 7165 61,3%
tereny lasów i zadrzewień 3349 28,7%
tereny komunikacji 418 3,6%
tereny pozostałe 357 3,0%
Razem 11687 100%