1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Sekcja emetytów i rencistów gm. Jadów

Po transformacji politycznej jaka miała miejsce w latach 80 działalność ZNP zanikła. Część koleżanek i kolegów pozostała w ZNP, a niewielka część przeszła do Solidarności. Nauczyciele którzy osiągnęli staż wymagany do otrzymania emerytury zostali na terenie Gminy Jadów zmuszeni do odejścia na emeryturę. Koledzy i koleżanki nagle znaleźli się na zasłużonym wypoczynku, który był dla niektórych rokiem, gdyż byli na tyle sprawni, że mogli poświęcić jeszcze wiele lat, swój czas i wiedzę dla uczniów i młodego koleżeństwa.

Rozeszły się drogi ludzi, którzy przepracowali ze sobą dziesiątki lat. Nie mieli już ze sobą żadnego kontaktu. Byliśmy przyzwyczajeni, że w każdym roku szkolnym odbywały się konferencje ZNP poświęcone dzieleniu się swoimi osiągnięciami oraz rozwiązywaniu trudności na jakie napotykali w swojej pracy. Konferencje odbywały się kolejno w każdej szkole na terenie Gminy Jadów. Każda organizująca szkoła przygotowywała poczęstunek oraz część artystyczną. Było bardzo przyjemnie dzieląc się radościami i troskami na które napotykaliśmy się w swoim prywatnym życiu. Zaprzestanie tych radosnych spotkań bardzo dokuczało wszystkim emerytom, a przecież w większości były to kobiety (był tylko 3 Panów).

Po kilku latach zawieszenia aktywnej działalności ZNP trzech koleżanki postanowiły reaktywować działalność. Zwróciły się one do prezesa ogniska ZNP w Jadowie kol. Haliny Wąsowskiej o zorganizowanie zebrania emerytów. Zebranie zorganizowano w Szkole Podstawowej w Urlach i wyznaczono datę 28 kwietnia 1990 roku. Organizatorki spotkania kol. Barbara Kołek, Eugenia Panufnik i Teresa Ślusarz upiekły ciasta, przygotowały kawę i herbatę z własnych funduszy, a Wójt Gminy Stanisław Mech pokrył koszt autokaru, który zabrał emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników oświaty z całej gminy i dowiózł do Urli. W spotkaniu uczestniczył 26 osób, które z radością zaakceptowały pomysł i podjęły Uchwałę, jednogłośnie o powołaniu Sekcji Gminnej Emerytów i Rencistów ZNP w Jadowie. Po reorganizacji administracyjnej (likwidacja powiatów) w 1975 roku Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Jadów, jako jedyna organizacja byłego powiatu wołomińskiego przeszła do województwa siedleckiego. Sekcja to rozpoczęła współpracę z Okręgową Sekcją Emerytów i Rencistów gm. Jadów. Wybrano Zarząd. Na prezesa sekcji wybrano Halinę Wąsowską, która była prezesem ogniska ZNP w Jadowie, a została już emerytką. Członkami zarządu zostały Barbara Kołek, Eugenia Panufnik i Teresa Ślusarz.
 
W roku 1996 Kol. Prezes Halina Wąsowska przeszła do organizacji ZNP w Tłuszczu woj. Ostrołęckie. Na jej miejsce prezesem został Kol. Henryk Kołek, a pozostały zarząd został ten sam, tj.:
1.      Eugenia Panufnik – sekretarz
2.      Teresa Ślusarz – skarbnik
3.      Barbara Kołek – członek
 
Na pierwszym posiedzeniu zarząd opracował plan pracy uwzględniając w nim trzy kierunki działania:
1.      Zapoznanie się z warunkami materialnymi emerytów i rencistów
2.      Udzielenie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów
3.      Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych
 
Zarząd przystąpił do realizacji swoich zamierzonych zadań i po rozmowach z Urzędem Gminy zostaje opracowany terminarz dyżurów przez członków zarządu, który miał ułatwić emerytom i rencistom możliwość kontaktowania się w rozwiązywaniu trudnych problemów. Dlatego w każdy czwartek tygodnia w godzinach 10.00 – 13.00 w lokalu Urzędu Gminy przyjmowali członkowie zarządu aż do odwołania. Zarząd przez swoje zaangażowanie się w sprawy związkowe spowodował, że fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli zostaje oddzielony od czynnych nauczycieli i jest na oddzielnym rachunku bankowym. O wykorzystaniu tego funduszu zawsze decyduje Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów. W związku z tym, że warunki materialne emerytów i rencistów są trudne Zarząd po raz pierwszy podjął uchwałę aby pomagać wszystkim emerytom udzielając zapomóg z funduszu socjalnego. Realizacja będzie w postaci talonów.

W roku 1996 i 1997 talony były wręczane z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej i Świąt Wielkanocnych. W 1997 roku po raz pierwszy zorganizowano spotkanie wigilijne wszystkich emerytów i rencistów gm. Jadów. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Jadowie. Uczestniczyli w tym spotkaniu Wójt Gminy Jadów jak również księża z parafii Jadowa, Urli i Szewnicy. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

W dniu 28 marca 1998 roku w Szkole Podstawowej w Urlach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów w którym uczestniczy Przewodniczący Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów z Siedlec Pan Jan Śledziewski. Sprawozdanie z działalności Sekcji za okres (1996 – 1998) złożył Prezes Sekcji Henryk Kołek podkreślając bardzo trudna sytuację materialna emerytów. Poinformował, ze została podjęta uchwała przez Zarząd Sekcji o pomocy materialnej z funduszu socjalnego wszystkim emerytom i rencistom. W przyszłej kadencji powinna być ona kontynuowana. Podkreślił również o bardzo dobrej współpracy z Urzędem Gminy (Pan Wójt), który ułatwia nam dowóz autokarem emerytów i rencistów na wszystkie nasze spotkania pokrywając koszt autokaru. Za to należą się słowa uznania i podziękowania. W dyskusji został zgłoszony wniosek przez jedną z koleżanek – Annę Kaczmarczyk. Wnioskuje, aby dotychczasowy Zarząd Sekcji, który tak bardzo dobrze pracował pozostał na drugą kadencję. Jest to nasza prośba. Zebrani poparli gromkimi brawami.
 
Ostateczny skład Zarządu po wyborach
1.      Kołek Henryk – prezes
2.      Wierzba Maria – sekretarz
3.      Ślusarz Teresa – skarbnik
4.      Panufnik Eugenia – członek
5.      Kołek Barbara – członek
 
Zarząd Sekcji 1998 roku i 1999 roku dysponuje funduszem świadczeń socjalnych i po opracowaniu preliminarza wydatków uwzględniając trudne warunki materialne przyznaje zapomogi dla emerytów i rencistów nauczycieli z okazji Dnia Kom. Edukacji Narodowej i Świat Bożego Narodzenia. Realizacja zapomóg była w postaci talonów. Uroczyste spotkania odbywały się w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Jadów, Urle, Myszadła i Szewnica. Zaangażowanie Prezesa Sekcji Henryka Kołka w działalność związkową dla dobra emerytów i rencistów m. Jadów zostaje docenione przez Zarząd Krajowy Sekcji Emerytów i Rencistów w Siedlcach.
 
Na posiedzeniu Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów w dniu 22 sierpnia 2000 roku Prezes Henryk Kołek zaproponował by w tym roku DKEN świętował w inny sposób niż w poprzednich latach, a mianowicie w dniu 14 października wyjechać do Warszawy w celu zwiedzania Sejmu i Senatu, a później zjeść obiad w restauracji sejmowej „Hawełka”. Propozycja została przyjęta z wielkim zadowoleniem. Prezes zaczął czynić starania w tym kierunku. Cel został osiągnięty emeryci i renciścim. Jadów zwiedzali Sejm i Senat w dniu 14 października 2000 roku. Koszty obiadu zostały pokryte przez Sekcję Emerytów, a koszty autokaru przez Urząd Gminy w Jadowie. Jednocześnie w tym dniu zostały wręczone talony pieniężne dla wszystkich emerytów.
Koleżanki przed Sejmem:

Senat :

Obiad z restauracji sejmowej :


Spotkanie wigilijne w 2000r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Jadowie. Również zostały wręczone talony.

Na początku 2001 roku Zarząd dokonał oceny swojej działalności stwierdzając, że zorganizowana impreza do Warszawy stała się wielkim sukcesem. Uczestnicy mówili, że nikt nie myślał że w swoim życiu będzie w Sejmie i będzie siedzieć w ławach poselskich a tak się stało i za to bardzo dziękuje. Prezes Zarządu powiedział spróbujemy w tym roku pokusić się o większą niespodziankę dla naszych emerytów rozpocznę starania, aby zwiedzić Pałac Prezydenta i Belweder i to połączymy również z Dniem Nauczyciela. Starania, aby pomysł został zrealizowany rozpoczęły się, odpowiednie pisma zostały złożone do odpowiednich władz i oczekiwano na odpowiedź. Odpowiedź była pozytywna. W dniu 27 października 2001 roku zwiedziliśmy Pałac Prezydencki i Belweder, dostaliśmy przewodnika. W dniu 26 września 2001 roku zebrał się Zarząd w celu omówienia zadań dla członków zarządu w związku z wyjazdem do Warszawy. W drodze powrotnej wszyscy stwierdzili, że impreza była wspaniała. Zobaczyliśmy od środka jak wygląda Pałac Prezydencki i Belweder, dużo się dowiedzieliśmy i zobaczyliśmy. Pani przewodnik była wspaniała, a obiad w restauracji sejmowej był bardzo dobry. Prezes Sekcji otrzymał podziękowania od wszystkich uczestników za tak zorganizowana piękną imprezę. Wypowiedź emerytki: „Nie myślałam nigdy w życiu, że będę w Pałacu Prezydenckim. To nie sen, to prawda”. Widać było wielkie zadowolenie u wszystkich uczestników tej imprezy. Koszty autokaru zostały pokryte przez Urząd Gminy, a koszty obiadu pokryła Sekcja Emerytów i Rencistów.


Tym autokarem pojechaliśmy do Warszawy

 Pamiątkowe zdjęcie w Pałacu Prezydenckim

Pałac Prezydencki
Belweder :

Pamiątkowe zdjęcie

W dniu 20 kwietnia 2002 roku odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Szkole Podstawowej w Urlach. Sprawozdanie z działalności Zarządu ostatniej kadencji złożył prezes Henryk Kołek podkreślając bardzo aktywna pracę Zarządu dla dobra wszystkich emerytów. Jednocześnie poinformował uczestników zebrania, że imprezy wyjazdowe będą kontynuowane a pomoc finansowa będzie nadal udzielana. Dyskusja wykazała, że emeryci doceniają prezesa Zarządu i za to serdecznie dziękują, a na prezesa następnej kadencji zgłaszają nadal kandydaturę Henryka Kołka. Innej propozycji nie było.
 
Wybrany Skład Zarządu :

 1. Henryk Kołek – prezes
 2. Barbara Kołek
 3. Lucyna Mastalerz
 4. Teresa Ślusarz
 5. Maria Wierzba

Zostaje wybrana Komisja Rewizyjna:

 1. Wanda Balcerak
 2. Leokadia Krasnodębska
 3. Barbara Żmuda

Prezes podziękował za ponowny wybór na to stanowisko. Dzień Komisji Edukacji Narodowej był połączony z wyjazdem do Warszawy w dniu 12 października 2002 roku.  W programie:

 1. Zwiedzanie Zamku Królewskiego
 2. Obiad w restauracji sejmowej „Hawełka”  
 3. Sztuka w teatrze Syrena „Żołnierz Królowej Madagaskaru”.

Miłym zaskoczeniem dla nas wszystkich było to, że po wystawieniu sztuki została uhonorowana za 40 lecie pracy aktorskiej Teresa Lipowska, a podziękowania składali dyr. Teatru Barbara Borys Damięcka i wszyscy aktorzy ze znanego i bardzo lubianego serialu „M jak Miłość” m.in.: Małgorzata Pieńkowska, Kacper Kuszewski, Dominika Ostałowska i serialowy mąż – Witold Pyrkosz. Z okazji tego święta emeryci i renciści nauczyciele otrzymali talony. Uroczystość wigilijna została zorganizowana w Szkole Podstawowej w Szewnicy w dniu 14 grudnia 2002 roku. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Jadów i Proboszcz Miejscowej Parafii Szewnica. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały wręczone talony pieniężne. Po tylu latach pracy Prezes Zarządu powiedział mamy bardzo trudne warunki do swej działalności, nie mamy własnego lokalu, a sołectwa gdzie mieszkają emeryci i renciści są oddalone od siebie nawet o kilkanaście kilometrów i  nie ma żadnej komunikacji, a mimo tego spotkania się odbywają.
 
W roku 2003 odbyły się 3 uroczyste spotkania: z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Dnia Komisji Edukacji Narodowej. To tylko dzięki Panu Wójtowi Stanisławowi Żakowi, który podtrzymuje dalsze tradycje dowożenia emerytów autokarem i rozwożenia do miejsca zamieszkania. Na wszystkich uroczystościach zostały wręczone talony pieniężne emerytom i rencistom. Spotkania odbyły się w Ośrodku Wczasowym Radia i Telewizji w Urlach, w których uczestniczył Wójt Gmin Jadów Pan Stanisław Żak.     

W roku 2004 i 2005 Zarząd odbył po 6 posiedzeń, których tematyka dotyczyła poprawienia warunków materialnych wszystkich emerytów oraz po dwa uroczyste spotkania w każdym roku. Z okazji DKEN w Szkole Podstawowej w Szewnicy i Urlach, oraz Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Myszadłach i Świetlicy Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie zostały wręczone talony pieniężne.
 
W 2006 roku Sekcja Emerytów i Rencistów Gminy Jadów liczyła 58 osób. Składała się z nauczycieli (35 osób) obsługi i pracowników administracyjnych (24 osoby). Po opracowaniu i zatwierdzeniu regulaminu i preliminarza wydatków Zarząd przystąpił do realizacji funduszu przyznał zapomogi zdrowotne i materialne swoim emerytom. W dniu 14.10.2006 roku w Ośrodku Agroturystycznym w Urlach odbyła się zabranie sprawozdawczo – wyborcze połączone z Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Sprawozdanie z działalności ostatniej kadencji złożył prezes Zarządu Henryk Kołek podkreślając, że w okresie całej kadencji zarząd starał się pomagać emerytom w  ich codziennym życiu. Pomoc ta udzielana była w postaci talonów, a w ostatnim roku talony zostały zamienione na zapomogi. Dalej powiedział mimo że Zarząd nie miał funduszu pracowników obsługi i pracowników administracyjnych pomagał również i tym emerytom i rencistom. Największym osiągnięciem Zarządu było to, że udało się stworzyć jedną rodzinę emerycką w której każdy z nas czuł się bardzo dobrze. Atmosfera zawsze miła, serdeczna, koleżeńska, można pożartować, pośmiać się, pośpiewać i dlatego wszystkie nasze spotkania były tak udane. Uzyskaliśmy zrozumienie i wsparcie u dyrektorów szkół, którzy nie odmawiają nam lokali szkolnych na nasze spotkania, lecz przyjmowali emerytów serdecznie i pomagali w organizacji tych spotkań, a nawet przygotowywali z młodzieżą część artystyczną. Należą się słowa podziękowania dla dyrektorów szkół. Sekcja emerytów i rencistów i jej praca stały się wzorem dla innych. Największym osobistym osiągnięciem prezesa było to że w ostatnim okresie czasu najbardziej potrzebujący emeryci i renciści zaczęli otrzymywać artykuły żywnościowe pochodzące z Banku Żywności w Warszawie. Następnie sprawozdanie finansowe zostało złożone przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Leokadię Krasnodębską. Dyskusja pokazała jakie było zaangażowanie i jaki był wkładany wysiłek Zarządu dla dobra emerytów, a w szczególności prezesa, który nie szczędził swojego wolnego czasu i pomagał emerytom w ich codziennym życiu. Prezesem na nową kadencję został wybrany nadal Henryk Kołek, a do Zarządu weszły następujące osoby:
1.      Kołek Barbara
2.      Grzywaczewska Elżbieta
3.      Królikowska Helena
4.      Mastalerz Lucyna
5.      Wierzba Maria
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
1.      Markowicz Janusz – przewodniczący
2.      Krasnodębska Leokadia – członek
3.      Ziółkowska Zofia – członek
 
Po zakończeniu zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Prezes zaprosił wszystkich na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Spotkanie Wigilijne odbyło się w Szkole Podstawowej w Szewnicy. Obsługa i pracownicy administracyjni – emeryci i renciści otrzymali talony pieniężne.
 
W roku 2007 w związku z galopującym wzrostem cen wszystkich artykułów zarząd sekcji podjął uchwałę o dalszej pomocy wszystkim emerytom i rencistom. Opracował kryteria przyznawania zapomóg. Regulamin i Preliminarz wydatków, który został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Węgrowie na kwotę 31.073 złote. Pierwsze podanie o zapomogi zdrowotne zostały rozpatrzone w miesiącu lutym 2006 roku. Oprócz otrzymujących zapomóg wszyscy emeryci i renciści otrzymali dwukrotną pomoc w postaci artykułów żywnościowych w ilości 2 ton od organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Rozwoju Urli i Okolic (SRUiO), która sprowadziła z Banku Żywności SOS Warszawa dla rodzin najbardziej potrzebujących. Jedna osoba otrzymała zapomogę z Funduszu specjalnego pomocy dla członków ZNP. Dla dwóch osób został zakupiony opał na zimę. Odbyły się uroczyste dwa spotkania ze wszystkimi członkami tj.: z okazji DKEN i Opłatek Wigilijny. Na te uroczystości zostali przywiezieni autokarem emeryci i renciści, a po zakończeniu zostali rozwiezieni do miejsca zamieszkania. Uroczystości związane z DKEN odbyły się w Ośrodku Agroturystycznym w Urlach w dniu 13.10.2007 roku. W uroczystości tej uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z Warszawy Pani Teresa Janiszewska, Wójt Gminy Jadów Pan Stanisław Żak i Prezes czynnych nauczycieli Pan Marek Kowalski. Wszyscy złożyli emerytom i rencistom życzenia z okazji tego święta. Od zarządu sekcji emerytów i rencistów wszyscy otrzymali upominki – emeryci nauczyciele po komplecie ręczników, a emeryci obsługa i pracownicy administracji po pięknym kocu. Była to wielka niespodzianka za którą zarząd otrzymał podziękowania. Wigilia odbyła się 15 grudnia 2007 roku w Domu Kultury w Jadowie. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Jadów Pan Stanisław Żak i Proboszcz Parafii Jadów. Po raz pierwszy odwiedził emerytów św. Mikołaj, obdarowując wszystkich upominkami. Było to bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkich. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Składki członkowskie zostały wpłacone do Zarządu Oddziału w Węgrowie.
 
W roku 2008 fundusz socjalny dla emerytów i rencistów wynosił 38.731zł. Rok 2008 był takim samym rokiem jak lata poprzednie. Obchodziliśmy te same uroczystości, dzieliliśmy nowy fundusz ratując budżet emerycki. W maju 2008 roku delegacja SEiR w składzie: Barbara i Henryk Kołek, Elżbieta Grzywaczewska i Zofia Ziółkowska odwiedziła z okazji 100 urodzin koleżankę Marię Mackiewicz (długoletnia nauczycielka z Urli) mieszkającą u syna w Warszawie. Jubilatce złożono życzenia wręczają kosz kwiatów i prezenty. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i wspomnieniach.

Dzień KEN obchodziliśmy w Loretto pow. Wyszkowski. Gościły nas u siebie siostry Loretanki. Była zaplanowana Msza św. w intencji zmarłych emerytów i błogosławieństwo dla żyjących. Mszę św. odprawił w kaplicy sióstr proboszcz parafii z Urli ks. Leszek Bieńkowski w asyście Koncelebranta swojego przyjaciela. Siostra organistka grała i śpiewała. Homilia księdza skierowana była do emerytów. Nie jednej osobie popłynęły łzy wzruszenia. Emerytom towarzyszyli prezes i wiceprezes oddziału ZNP w Węgrowie oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie. Po tak wzniosłej uroczystości wszyscy udaliśmy się do restauracji „Pod Dębami” w Kamieńczyku. Po spożytym obiedzie wszyscy emeryci dostali komplety pościeli. Podziękowaniom nie było końca, a dla Zarządu była to mobilizacja do dalszej pracy. Spotkanie wigilijne odbyło się 13 grudnia 2008r. w restauracji „Pod Dębami” w Kamieńczyku. Mikołaj wręczył emerytom upominki (obrusy). W uroczystości uczestniczyła Pani Prezes Zarządu Oddziału P.Barbara Doktorska. Z funduszu specjalnej pomocy z Warszawy otrzymała zapomogę zdrowotną jedna osoba. Po kilku latach działalności obserwując warunki życia i stanu zdrowia emerytów i rencistów Zarząd stwierdza, że dalsza pomoc finansowa jest konieczna. Wielu emerytów jest niepełnosprawnych, dlatego często nasze spotkania są dla nich jedyną odskocznią od szarości dnia codziennego. Widać to przy każdym spotkaniu, kiedy bardzo żarliwie dziękują organizatorom „Niech Wam Bóg da zdrowie i siłę, żebyśmy mogli się jak najdłużej spotykać”.
 
W 2009 roku z inicjatywy Henryka Kołka zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Spokojna Jesień w Urlach. Jest to organizacja pozarządową obejmującą wszystkich emerytów i rencistów Gminy Jadów. Stowarzyszenie to ma na celu pomoc emerytom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W tym celu Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie podpisując umowę na przekazywanie artykułów żywnościowych. Z pomocy żywnościowej Banku SOS skorzystało 25 osób należących do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Jadów. W tym samym 2009 roku przyznano zapomogi pieniężne wszystkim emerytom i rencistom ZNP na sumę 35.500,00 złotych. 10 października 2009 roku spotkanie z okazji Dnia Edukacji odbyło się w restauracji w Łochowie, a ukoronowaniem święta nauczycieli był wyjazd do teatru Capitol w Warszawie na sztukę „Smale Mamrota”. Wyjazd do teatru nastąpił w dniu 25 października. Udział w wyjeździe wzięło 40 osób.
Spotkanie wigilijne odbyło się 19 grudnia 2009r. w restauracji w Kamieńczyku.  Po raz pierwszy emeryci otrzymali paczki świąteczne (żywnościowe), które wręczył św. Mikołaj. Zapomogę zdrowotną z Jubileuszem Seniora otrzymała Bożena Kukwa. W tym samym roku odeszła od nas koleżanka Maria Ostrowska. W pogrzebie uczestniczyła delegacja w osobach: Leokadia Krasnodębska, Wanda Suchocka, Maria Wierzba, Henryk Kołek i Janusz Markowicz.
 
Z nastaniem roku 2010 został opracowany przez Zarząd plan pracy, w którym uwzględniono dalszą pomoc finansową dla emerytów i rencistów w formie zapomóg losowych i materialnych oraz formy działalności kulturalno – oświatowych. W dniu 25.03.2010 roku czterech delegatów tj.: Henryk Kołek, Janusz Markowicz, Maria Wierzba i Zofia Ziółkowska uczestniczyło w Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Oddziału ZNP w Węgrowie. W dniu 11 września 2010 roku w Ośrodku Agroturystycznym w Urlach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP gm. Jadów. Składając sprawozdanie sekcji Prezes Henryk Kołek stwierdził, że warunki materialne emerytów są trudne, dlatego Zarząd stosował różne formy pomocy jak: zapomogi pieniężne, paczki żywnościowe, zakup opału, zakup upominków, pomoc w zakupie leków, czy też rozpoczęta pomoc żywnościowa z Banku Żywności SOS w Warszawie, dla emerytów i rencistów najbardziej potrzebujących. Z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP będzie korzystało co miesiąc 25 osób. Słowa uznania należą się Zarządowi Sekcji za organizacje spotkań wszystkich emerytów i rencistów, które od kilkunastu lat są tak uroczyste, piękne, serdeczne i koleżeńskie, gdzie wszyscy uczestnicy czują się znakomicie jak to prawdziwa jedna rodzina emerycka. W dalszej swojej wypowiedzi Prezes podkreślił bardzo dobra współpracę z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie Panią Małgorzata Raczyńska i Prezesem Oddziału ZNP w Węgrowie Panią Barbarę Doktorską. Należy stwierdzić, ze od objęcia funkcji Prezesa Sekcji poszczególne Zarządy Sekcji nie miały nigdy żadnych problemów z realizacją funduszu socjalnego. Za to należą się słowa podziękowania. W dyskusji były tylko słowa podziękowania dla Zarządu i nie widzę powodu by jego skład miał się zmienić w przyszłej kadencji. Skład Zarządu po wyborach Komisji Rewizyjnej: Prezesem pozostaje Henryk Kołek, natomiast członkowie to Elżbieta Grzywaczewska, Barbara Kołek, Leokadia Krasnodębska, Janusz Markowicz i Maria Wierzba.  Komisja Rewizyjna: Ziółkowska Zofia, Królikowska Helena, Masztalerz Lucyna. Spotkanie z okazji D.K.E.N. odbyło się w dniu 11.10.2010 roku w Ośrodku Agroturystycznym „Binduga” w Broku. Najpierw uczestniczy zwiedzili ośrodek, który przypominał skansen położony nad rzeką Bug. O godzinie 1300 uczestnicy zebrali się w jednej z sal, gdzie członek Zarządu Barbara Kołek rozpoczęła uroczystość witając wszystkich a w szczególności przybyłych gości, jak również złożyła życzenia wszystkim emerytom i rencistom. Życzenia złożył również Wójt Gminy Jadów Stanisław Żak i Prezes Oddziału ZNP z Węgrowa Pani Barbara Doktorska. Spotkanie było bardzo atrakcyjne organizatorzy uatrakcyjnili graniem je na akordeonie, były wspólne śpiewy i tańce. Jedną z niespodzianek była przejażdżka dorożkami po ulicach Broku. W roku 2010 na zapomogi losowe i materialne z funduszu socjalnego przeznaczono kwotę 36.500 złotych. Spotkanie wigilijne odbyło się w dniu 18 grudnia 2010 w Broku. W spotkaniu tym uczestniczył nowo wybrany Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka, jak również Prezes oddziału ZNP w Węgrowie Pani Barbara Doktorska.

Życzenia świąteczno – noworoczne składane są przez Zarząd Sekcji, Pana Wójta i Panią Prezes Oddziału :

Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki od św. Mikołaja. Spotkanie umilano śpiewaniem kolęd i innych piosenek. Ostatnim punktem programu była przejażdżka kuligiem. Wrażeń co nie miara. Na zakończenie spotkania wigilijnego przybył właściciel ośrodka agroturystycznego Pan Niegowski w stroju kasztelana składając wszystkim uczestnikom życzenia świąteczno- noworoczne :

W roku 2011 Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów odbył osiem posiedzeń Zarządu o różnej tematyce jak:

 • Ocena warunków życia emerytów i rencistów
 • Ocena pracy zarządu sekcji
 • Ocena organizowanych spotkań kulturalno – oświatowych
 • Przydział zapomóg losowych i materialnych
 • Systematyczność wpłacania składek członkowskich
 • Opracowanie planu pracy
 • Uzupełnienie członkom legitymacji
 • Sprawa odznaczeń członkowskich

Wszyscy emeryci i renciści otrzymali zapomogi losowe i materialne z funduszu socjalnego. W dniu 15.03.2011 roku odeszła od nas najstarsza emerytka koleżanka Wanda Maria Mackiewicz dożywając 103 lata. W pogrzebie w Warszawie uczestniczyła delegacja naszej sekcji w osobach: Elżbieta Grzywaczewska, Barbara Kołek i Zofia Ziółkowska. Uroczystość związana z D.K.E.N. odbyła się w ośrodku agroturystycznym w Broku. Była ona bardzo ciekawa pod względem artystycznym i obfito zastawionymi stołami. Chwalono ilość i jakość jadła jak również atmosferę podczas spotkania. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka.

Wspólne biesiadowanie :  

No spotkaniu wszystkim uczestnikom wręczono upominki w formie długopisów z nadrukiem „Sekcja Emerytów i Rencistów w Jadowie”. Spotkanie to otrzymało bardzo wysoka ocenę od emerytów i rencistów z prośbą, aby uroczystość wigilijna również odbyła się w Broku. Prośbie emerytów i rencistów stało się zadość. Wigilia została zorganizowana 17 grudnia 2011 roku w wiatraku w pięknie udekorowanej Sali z piękną choinka i kolorowymi światłami, a ukoronowaniem był widok na rzekę Bug. Z inicjatywy Barbary Kołek została przygotowana przez 6-sobowa grupę część artystyczna składająca się z kolęd i innych piosenek. Skład grupy artystycznej (śpiewającej): Wanda Grzywacz, Bogusława Grotkowska, Leokadia Krasnodębska, Barbara Kołek, Maria Wierzba, Alicja Zyśk
 
W uroczystości uczestniczył Prezes i V-ce Prezes Oddziału ZNP w Węgrowie. W czasie uroczystości pojawił się św. Mikołaj i wręczył paczki świąteczne.
 
W roku 2011 wszyscy emeryci i renciści otrzymali zapomogi z funduszu socjalnego oraz artykuły żywnościowe.

H.Kołek