1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Strona dla rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach
TZD w Wołominie


Biuro w Jadowie
Adres: Biblioteka Publiczna Jadów
Plac Dreszera 17, I piętro pok 21
Godziny urzędowania pon. – pt. 8:00-16:00
Tel. 504-149-854

 
Z czym możesz się do nas zwrócić - zakres zadań :

1.Prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie: ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych, w szczególności obejmujące:

 • wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
 • zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi mazowieckiej,
 • organizację grup producenckich,
 • marketing i przedsiębiorczość,
 • unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę,
 • ekologię i ochronę środowiska, w tym programy rolnośrodowiskowe,
 • nowoczesne technologie produkcji rolniczej z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

2.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi.
3.Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych.
4.Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności:

 • prowadzenie strony internetowej http://www.modr.mazowsze.pl/,
 • publikacja miesięcznika "Wieś Mazowiecka" oraz materiałów informacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp.

5.Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych.
6.Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej.


Przydatne strony :

   
http://www.modr.mazowsze.pl
/
 
http://www.krus.gov.pl/