1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Wybory 2018


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w warszawie z dnia 1.10.2018r. w spr. powołania obowodych komisji wyborczych w Gminie Jadów w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
Postanowienie Komisarza wyborczego w Warszawie z dnia 1.10.2018r. w spr. zwołania posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 4.10.2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jadów zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 4.10.2018r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jadów zarządzonych na dzień 21 października 2018r .
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 1.10.2018r.  o przynanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jadów zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 28 września 2018r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 września 2018r. w sprawie zgłaszania dodatkowych zgloszeń w Gminie Jadów kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmiany terminów dyżurów komisji
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 11 września 2018r. (Dyżury GKW)
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego komisji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie
ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 Wójta Gminy Jadów z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Terytorialnej Komisji Wyborczej w Jadowie w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach Wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibie obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego i siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jadów z dnia 28 sierpnia 2018r. o podaniu do publicznej wiadomości informację o miejscach wyznaczonych na obszarze Gminy Jadów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.