1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram poniedziałek, 28 marca 2011Historia szkoły
 (na podstawie zapisów w pierwszej kronice szkolnej)

     W obramowaniu szosy Jadów –Radzymin i lasów państwowych- ongiś stanowiących własność hr. Zamojskiego – rozłożyła się mała wioska, Nowinki. Za czasów carskich młodzież uczęszczała do szkoły w Sulejowie. Dopiero w 1915 roku ks. proboszcz z Sulejowa Wiktor Żaboklicki założył ochronkę  w Nowinkach, która funkcjonowała przez trzy lata. Po odzyskaniu niepodległości powstała szkoła w prywatnym domu. Z braku odpowiedniego lokalu i małej liczby uczniów( 39) skasowano szkołę w Nowinkach, a dzieci przydzielono do szkoły w Sitnem z dniem 15 lutego 1926 roku.
 Do 1944 roku część wsi stanowiła własność dóbr Marii Łodzia-Kurnatowskiej, z domu hr. Zamojskiej. Reforma rolna z 1944 roku zmieniła właściciela. Z reformy rolnej przydzielono szkole 3,45 ha wraz z trzema budynkami. Największy budynek  tzw. „czworak” w niemałym trudzie powojennym zaczęto wewnątrz przebudowywać  na sale szkolne.

 
Murowany „czworak”
  Budynek, który w 1944r został zaadaptowany na szkołę-  spłonął w 2001 roku
 
Drewniany budynek szkoły, który spłonął  w nocy z 16 na 17 maja 1999 roku.

W drewnianym budynku, tuż po wyprowadzeniu się radzieckiego szpitala wojskowego, 11 listopada 1944 roku rozpoczęto naukę z liczbą 73 uczniów, przy dwóch siłach nauczycielskich. Kierownikiem szkoły  został  p. Jan Gabryl.

Stary budynek szkoły, (murowany „czworak”) spłonął w 2000  roku
Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły  – 1 wrzesień 2001r

Ważniejsze wydarzenia  w historii szkoły:
 • Rok 1944- w wyniku reformy rolnej Powiatowa Komisja Ziemska przydzieliła szkole 3,45 ha ziemi
 • 11 listopad 1944- pierwszy dzień nauki w szkole w Nowinkach
 • Rok 1947- zaczęto przebudowywać „czworak” murowany na klasy szkolne. Żmudne prace adaptacyjne „czworaka” podworskiego trwały kilka lat. W budynku tym, dzieci uczyły się do 200r. 12 sierpnia 2004 r. budynek spłonął w pożarze.
 • Rok 1949- Szkoła w Nowinkach zyskuje rangę pełnej 7-klasowejszkoły podstawowej- szkoła zbiorcza.
 • Rok 1966- Powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa
 • 1 listopad 1969- kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisław Powieerża
 • 1975 rok- Remont szkoły i dobudowa jednej klasy lekcyjnej
 • 1 wrzesień 1989 rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Cecylia Dzięcioł
 • Rok 1995- remont szkoły- zmiana dachu
 • 16 maj 1999r- spłonął drewniany budynek szkoły
 • Rok szkolny 1999/2000- reforma oświatowa, w wyniku której szkoła z ośmioklasowej stała się sześcioklasowa.  Przez pierwsze dwa lata  funkcjonuje oddział Publicznego Gimnazjum w Jadowie.
 • Sierpień 2001 rok- Remont i adaptacja  budynku   Domu Kultury na szkołę
 • 1 wrzesień 2001 rok- Uroczyste otwarcie nowego budynku PSP w Nowinkach. W wyniku obniżenia stopnia  organizacyjnego szkoły zostają tylko klasy 0-3.  Część nauczycieli przeniesiono do innych szkół.
 • 1 grudzień 2001rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Dorota Siwak
 • 1 styczeń 2003 rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Alicja Suchenek
 • Sierpień 2004 rok- spłonął  zabytkowy budynek szkoły.
 

 
Obwód szkolny:

Nowinki, Oble, Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska


Uczniowie

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszcza 29 uczniów, w tym w klasie „0” - 14 uczniów.

 

Kadra pedagogiczna:

W szkole zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli  w niepełnym wymiarze. Wszyscy nauczyciele posiadają stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.

1.      Alicja Suchenek- dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, 
2.      Elżbieta Gąsior- edukacja wczesnoszkolna, matematyka
3.      Dorota Siwak – edukacja wczesnoszkolna
4.      Ewa Foryś- język angielski
5.      Małgorzata Fiszer-Suchocka- religia
 
 

Pracownicy  niepedagogiczni:

W szkole zatrudniona jest p. Marianna Góral na stanowisku woźnej.


Z życia szkoły :

Nasi uczniowie na „Śniadaniu u Wójta” – czerwiec 2012r. :

20 czerwca 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie po raz kolejny odbyło się „Śniadanie u Wójta”. Spotkanie najlepszych uczniów z władzami samorządowymi Gminy Jadów rozpoczęło się od powitania wszystkich gości przez Panią Halinę Filemonowicz - Dyrektora GOK-u i Pana Wójta Dariusza Kokoszkę..........czytaj więcej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bohaterowie wiary" (luty 2013r.)

Miło nam poinformować, iż aż 8 prac plastycznych dzieci z naszej gminy zostało opublikowanych w lutowym wydaniu „Anioła Stróża”, z czego dwie są nagrodzone. Dzieci, pod opieką Pani Małgorzaty Fiszer-Suchockiej, brały udział w konkursie organizowanym przez Siostry Loretanki pn. „Bohaterowie wiary”....czytaj więcej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu "Oblicza Matki Bożej" :

W najnowszym miesięczniku dla dzieci „Anioł Stróż” (lipiec – sierpień 2013) rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Oblicza Matki Bożej”. Wśród opublikowanych prac aż 8 należy do uczniów z terenu Gminy Jadów (7 uczniów z PSP Jadów i jedna uczennica z PSP Nowinki). Przy ocenie brano pod uwagę przede wszystkim samodzielne wykonanie. Prace są przepiękne. Gratulujemy! A oto prace naszych uczniów ... Czytaj »
 

2013/2014 :

Ślubowanie pierwszoklasistów z Nowinek :
24 października 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowinkach odbyło się ślubowanie klasy I. To był jeden z najważniejszych dni w życiu pierwszoklasistów. Całkiem niedawno byli jeszcze przedszkolakami, a teraz zostali przyjęci do grona uczniów ... Czytaj »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------