1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Gminny Ośrodek Kultury


Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
tel. 25 675-41-07
Godziny otwarcia GOK-u w Jadowie :

WTOREK 9.00 - 18.00
ŚRODA 8.00 - 18.00
CZWARTEK 9.00 - 18.00
PIĄTEK 8.00 - 17.00
SOBOTA 10.00 - 16.00


W skład GOK wchodzi Ośrodek Kultury w Jadowie oraz świetlice wiejskie w Starowoli i Wujówce. Organizatorem GOK jest Gmina Jadów.


Do zadań GOK należy w szczególności:

Prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę poprzez:
 1. tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 2. otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej oraz jej promocja,
 3. stworzenie dzieciom i młodzieży warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań,
 4. współpracę z twórcami kultury i sztuki,
 5. kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw społeczności lokalnej.
 6. prowadzenie edukacji ekologicznej,
Prowadzenie spraw z zakresu turystyki i rekreacji:
 1. współdziałanie z instytucjami związanymi ze sportem i kulturą fizyczną w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Jadów,
 2. popularyzacja, rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji ruchowej,
 3. udzielanie pomocy organizacyjnej animatorom kultury, organizacjom społecznym, grupom obywatelskim w przeprowadzaniu masowych imprez o charakterze kulturalno-sportowym i rekreacyjnym,
 4. współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w organizacji wspólnych integrujących społeczeństwo przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.
Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy:
 1. organizowanie i uczestnictwo w wystawach promocyjnych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
 3. promowanie przedsięwzięć na terenie gminy związanych z rozwojem gospodarczym,
 4. promowanie działalności organów samorządu gminnego.

Statut ---> pobierz

WYDARZENIA :

Zobacz co się dzieje w GOK-u - czytaj

 

Archiwum :


PDFDrukujEmail

Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram środa, 15 maja 2013

"TRACĄC MARZENIA"

W dniu 14 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie gościliśmy grupę teatralną z Zespołu Szkół w Gwizdałach "Vogue". Członkami grupy tealtralnej są uczniowie klasy III, II oraz jedna osoba z klasy I gimnazjum w Gwizdałach. W ich wykonaniu mogliśmy podziwiać spekltakl teatralny pt: "Tracąc marzenia" ... Czytaj »

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram piątek, 10 maja 2013

Teatr Poezji

27 kwietnia 2013 roku – sobota, w tym dniu Teatr Poezji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, prowadzony przez Dyrektora GOK Halinę Filemonowicz zaprezentował spektakl z cyklu "Cztery Pory Roku" pt."Wiosna" oraz przedstawienie oparte na tekstach  ... Czytaj »

Strona 2 z 26